Quảng cáo

Ở phiên bản mới, Toyota Fortuner 2021 thay đổi ngoại hình, thêm nhiều công nghệ đáng chú ý, nhưng lại được giảm giá bán cao nhất 38 triệu đồng.

[Button id=”6″] [Button id=”4″]

Quảng cáo
Quảng cáo