Nhìn giá thế này bảo sao khách hàng đi xe VinFast không khỏi bị “sốc”, quá bất ngờ với đơn giá bảo dưỡng 80.000 km của VinFast.

Khách hàng VinFast Lux SA2.0 'té ngửa' với bill bảo dưỡng 80.000 km

Một khách hàng đi xe VinFast Lux SA2.0 vừa bảo dưỡng mốc 80.000 km, đây là một mốc odo khá cao khi xe mới ra mắt hơn 1 năm. Bất ngờ hơn là giá bảo dưỡng ở cột mốc này khiến khách hàng thốt lên “botay.com” và post trên mạng xã hội với chi tiết bảo dưỡng như sau:

Khách hàng VinFast Lux SA2.0 'té ngửa' với bill bảo dưỡng 80.000 km

Như vậy tổng  cộng chi phí bảo dưỡng cho xe VinFast Lux SA2.0 là 2.511.895 đồng.